O druczku

Druczek jest darmowym narzędziem, umożliwiającym bezbłędne wypełnienie oraz wyeksportowanie do pliku PDF gotowego do wydruku, wykorzystywanego niemal codziennie druku polecenie przelewu oraz wpłata gotówkowa w wersji pełnej (2 odcinki), a także uproszczonej. Sprawdza poprawność numeru konta i wyświetla informacje o banku obsługującym rachunek.

Jak działa weryfikacja konta?

Wprowadzony numer rachunku bankowego jest weryfikowany pod kątem zgodności ze standardem NRB, a nie przynależności do danej osoby lub instytucji. W przypadku błędu wyświetlana jest informacja o braku zgodności, co uniemożliwia wygenerowanie druku, aż do momentu wyeliminowania pomyłki.

Gdzie znajdę nazwę banku obsługującego konto?

Po poprawnym zweryfikowaniu konta zostanie automatycznie wyświetlona nazwa banku obsługującego rachunek.

Co symbolizuje ikona wyświetlana przy nazwie banku?

Pojawienie się tej ikonki, oznacza możliwość uzyskania szczegółowych informacji o banku obsługującym wprowadzony przez użytkownika rachunek. Po najechaniu na nią kursorem, otworzy się chmurka zawierająca m.in. adres siedziby, numer telefonu, faksu, adres strony internetowej, numer BIC, BIC SEPA.

Do czego służą przyciski import oraz eksport danych?

To kolejne ułatwienie dla wszystkich, którzy często korzystają z druczka. Po poprawnym wypełnieniu formularza, dane w nim zawarte, można wyeksportować do pliku tekstowego i zapisać w pamięci własnego urządzenia. Następnie, jeżeli zajdzie taka potrzeba, wystarczy zaimportować wcześniej zapisany plik, a formularz zostanie automatycznie wypełniony danymi.
Dzięki tej funkcjonalności czas potrzebny na wygenerowanie blankietu został skrócony do minimum, a użytkownik otrzymuje możliwość stworzenia własnej bazy odbiorców.

Jak przygotować plik tekstowy z danymi do zaimportowania?

Plik z danymi można przygotować ręcznie, wykorzystując do tego celu dowolny edytor tekstowy (np. Notatnik). Kolejność wprowadzania danych jest identyczna jak w formularzu. Dane: nazwa odbiorcy, adres odbiorcy, numer rachunku odbiorcy, nazwa zleceniodawcy, adres zleceniodawcy, kwota, rodzaj druku oraz rodzaj wpłaty są obowiązkowe. Wybierając polecenie przelewu, obowiązkowym jest także numer rachunku bankowego zleceniodawcy.

Struktura pliku tekstowego (cyfry oznaczają numer linii)
 • nazwa odbiorcy
  maksymalnie 90 znaków
 • adres odbiorcy
  maksymalnie 90 znaków
 • numer rachunku bankowego odbiorcy
  26 cyfr (grupy mogą zostać rozdzielone spacją)
 • nazwa zleceniodawcy
  maksymalnie 90 znaków
 • adres zleceniodawcy
  maksymalnie 90 znaków
 • tytuł wpłaty
  maksymalnie 170 znaków
 • kwota
  wartość rozdzielona przecinkiem np. 120,80 lub - jeżeli druk ma zostać wygenerowany bez kwoty
  kwota w złotych - maksymalnie 6 cyfr, w groszach - 2 cyfry
 • rodzaj wpłaty
  W - gotówkowa lub P - polecenie przelewu
 • numer rachunku bankowego zleceniodawcy
  26 cyfr (grupy mogą zostać rozdzielone spacją) lub - jeżeli została wybrana wpłata gotówkowa
 • rodzaj druku
  P - pełny lub U - uproszczony
Przykłady poprawnie przygotowanych plików tekstowych

Wpłata gotówkowa - druk pełny bez kwoty
 • Jan Kowalski
 • ul. Białobrzeska 1, 26-800 Białobrzegi
 • 12 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 • Anna Kowalska
 • ul. Radomska 1, 26-600 Radom
 • Wpłata własna
 • 125,80
 • W
 • -
 • P
Polecenie przelewu - druk pełny
 • Jan Kowalski
 • ul. Białobrzeska 1, 26-800 Białobrzegi
 • 12 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 • Anna Kowalska
 • ul. Radomska 1, 26-600 Radom
 • Wpłata własna
 • 125,80
 • P
 • 12 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 • P

Czy, i jak mogę wykorzystywać druczek na własnej stronie?

Druczek może być zamieszczony na własnej stronie wyłącznie jako odnośnik. Inne formy integracji bez naszej pisemnej zgody są zabronione i naruszają obowiązujące prawo.

Czy istnieje możliwość zakupu generatora i dostosowania go do własnych potrzeb?

Tak. Istnieje taka możliwość. Wszelkie pytania prosimy kierować do nas za pomocą formularza kontaktowego lub telefonicznie (dane kontaktowe).

Czy, i jakie dane zbiera druczek?

Druczek zbiera wyłącznie dane statystyczne. Zapisywana jest data oraz czas wygenerowania blankietu, a także informacja o poprawności działania. Wszystkie operacje odbywają się w "locie", dlatego nie są zbierane, ani przechowywane żadne dane osobowe.


Uwaga. Dokładamy wszelkich starań, żeby nasze narzędzie było wygodne i bezpieczne, a wdrożone rozwiązania pomocne w bezbłędnym wypełnianiu blankietów. Po wydrukowaniu druku prosimy jednak o dokładną weryfikację danych, żeby uniknąć jakichkolwiek pomyłek.

Podgląd generowanych druków

Wpłata gotówkowa - druk pełny
Wpłata gotówkowa - druk uproszczony
Polecenie przelewu - druk pełny
Polecenie przelewu - druk uproszczony